#postcoronapost

by Dries De Roeck on May 28, 2020

What is this?

Foresight Ghent launched an initiative to write letters to the future, insipred by what people see around themselves during the 2020 Corona crisis. My contribution below, written in Dutch.

Brief aan de 2040 versie van mezelf.

Kontich, 18 Mei 2020

Dag Dries,

18 mei 2040, je bent nu bijna 57 jaar. Dat is, op drie jaar na, zo oud als je eigen vader tijdens de Corona periode in 2020. Breng je, net als hem, op zondag ook pistolets en koffiekoeken naar je dochters? Doe je nog altijd de afwas met de hand? Plant je nog steeds patatten in je voorhof en kweek je ook nog kuikens in de veranda?

Als je deze brief leeft, wil ik vooral stilstaan bij drie dingen waar je in 2020 voor hoopte. Want als er één ding centraal stond in de coronacrisis voor jou in 2020 dan was dat de onnoemelijk hoge kracht van “hoop”.

Hoop 1/ humane niet technologie-dominante technologie
Wat ik hoop is dat je een manier gevonden hebt om alle technologie dominante ontwikkelingen in vraag te kunnen blijven stellen. De mensen rondom jou noemde de manier waarop je met technologie omging in 2020 ‘potato life’, omdat je weigerde je hardware te updaten en halsstarrig een Raspberry Pi gebaseerde computer voor je dochters wou bouwen. Maar, ik hoop, dat dit de start was van een zoektocht om op een onzichtbare, geïntegreerde, manier samen te werken met technologie!

Hoop 2/ persoonlijke keuze
Het beseffen dat je als persoon altijd een keuze hebt, los van eender welke externe factor is iets wat ik hoop dat je verder hebt kunnen laten rijpen in je hoofd en zich heeft kunnen ontwikkelen in een levensstijl waarin je zelf de touwtjes in handen hebt zonder dat je volledig afhankelijk bent van een een externe organisatie. Het leek alvast dat grote bedrijven zoals google en apple zich anders begonnen te gedragen tijdens de coronacrisis in 2020, de manier waarop de ontwikkeling van de ‘contact tracing app’ gebeurde leek je te mooi om waar te zijn. Ik hoop van harte dat deze tendens zich heeft verdergezet, dat het mogelijk is om data te delen tussen verschillende platformen zonder je eigenheid te verliezen.

Hoop 3/ nieuwe waarde en waarden
Mogelijks het meest utopische wat je in 2020 voor ogen had was dat er een evolutie in gang wordt gezet om anders naar waarde te kijken. ‘Degrowth’ in plaats van een constante focus op groei, het maken van oplossingen die minder efficient zijn dan hun voorgangers … maar misschien beter aanleunen bij de manier waarop mensen ze willen gebruiken. Geld laten circuleren, lokaal met microtransacties om op die manier mensen lokaal tot actie aan te zetten. Het lijkt een mooie toekomst, maar in 2020 was je vooral gefrustreerd dat iedereen zo snel wil teruggrijpen naar wat ze kennen. Toch hoop ik dat de samenleving beseft dat de ‘rat race’ niet de weg is die ons allemaal vooruit brengt.

Samenvattend, veel mooie woorden en hoop voor 2040 dus. Ik hoop vooral dat je niet bij de pakken bent blijven zitten en niet me je voeten hebt laten rammelen.
— Groeten van Dries uit 2020.

PS: mocht alles toch misgelopen zijn – vergeet dan niet dat je nog 2,5 Ether en 1,5 Litecoin hebt staan. Wie weet kan je daar nog een brood voor morgenvroeg mee kopen.

Leave your comment

Required.

Required. Not published.

If you have one.